Idiomes

Avís legal


TITULARITAT

AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. (Des d'ara AP PHOTO) amb CIF B61976429 i domicili a Ronda Indústria 48, 08210 Barberà del Vallès és la titular dels llocs web www.i-moments.es/ www.i-moments.com (en endavant, el lloc web) . La societat ha estat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona TOM: 31.730, FOLI: 94, FULL: B-194.880.
Pot contactar amb nosaltres per correu electrònic dirigint-se a apphoto@apphoto.es.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut del lloc web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d'AP PHOTO i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Igualment, tots els noms comercials, imatges i fotografies, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en el lloc web, són propietat dels seus legítims propietaris i estan protegits per llei.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi al lloc web.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències del lloc web sense la prèvia autorització escrita d'AP PHOTO.

CONTINGUT DEL LLOC WEB I ENLLAÇOS

AP PHOTO no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del seu lloc web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ella o la utilitzi.

Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers als quals es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors del lloc web d'AP PHOTO. La presència d'enllaços (links) en el seu lloc web té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos

AP PHOTO es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del lloc web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ell, sense necessitat de previ avís.

AP PHOTO posa tot el seu esforç en evitar qualsevol error en els continguts del lloc web, però no garanteix la inexistència de possibles errors en els seus continguts.


POLÍTICA DE COOKIES

En algunes ocasions, el lloc web utilitza cookies, que són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir informació sobre l'usuari, a tall d'exemple:


  • Dispositiu des del qual s'accedeix al lloc web;
  • Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar lloc web;
  • Disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al lloc web;
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador, si bé, la desactivació de les mateixes pot impedir el bon funcionament del lloc web.

Podeu consultar més informació en la Política de cookies aquí.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tant la privacitat dels usuaris, com la confidencialitat de les seves dades personals són aspectes prioritaris per a AP PHOTO. Pot consultar la nostra Política de privacitat aquí, on l'informem sobre quines dades personals es recullen en utilitzar el lloc web i com processem, utilitzem i protegim aquestes dades.


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

AP PHOTO entén que els usuaris que contractin a través del lloc web reconeixen ser majors d'edat. La contractació duta a terme per menors d'edat requereix l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de la contractació duta a terme pels menors al seu càrrec. Seran els menors d'edat que han de demanar el consentiment necessari per a procedir a la contractació.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Amb caràcter general les relacions d'AP PHOTO amb els seus clients derivades de la prestació dels productes i serveis inclosos al lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades o protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).

Productes

SABER MÉS